dijous, 25 de febrer de 2010

Reglament tennis taula

                                                               De la wikipèdia
1.- Treure: 2 cops cada jugador. La pilota ha de botar als dos camps. En cas contrari és un punt pel jugador que rep. Si la pilota toca a la xarxa i bota al camp contrari, es torna a treure.

2.- Xarxa: si la pilota toca la xarxa (fora del saque), continua el joc.

3.- El jugador que rep ha de deixar tocar la pilota un cop a sobre la taula.

4.- El jugador que guanya ho ha de fer, com a mínim, per dos punts de diferència.

Per saber-ne més...